Pracownia Rzeźby i Medalierstwa

Ewa Wójcik-Konstantinovska

ul. Krupnicza 21/4
31 – 123 Kraków
tel. 012 632 8732, tel. kom. 505 164 967 e-mail: [email protected]

Home / Przestrzeń, Geometria, Metafora 11

Search in this set

KSZTAŁTOWAĆ SIEBIE
Ewa Ptaś-Skolias


Artysta tworzac swoje dzieło w trudzie, kształtuje siebie. Każdy wysiłek twórczy pozostawia w tym, kto go podejmuje, jakiś ślad i ma z pewnością wpływ na życie i kolejne dokonania.

Ewa Wójcik-Konstantinovska, uprawiająca małą formę rzeźbiarską, podejmuje w swoich pracach różnorodną tematykę. Ostatnio przedmiotem jej rzeźbiarskich dociekań był Kraków - miasto, w którym żyje od lat. Nieprzecietna uroda i urbanistyczny ład tej jedynej w swoim rodzaju przestrzeni inspirują ludzi od wieków. Ze wszystkich prac artystki emanuje zachwyt, szacunek dla historii, ale także fascynacja geometrią problematyką liczb i proporcji odczuwanych zarówno w sensie estetycznym, jak na poziomie symbolicznym.Tak więc matematyka i geometria nabrały w rękach rzeźbiarki znaczenia nie tylko naukowego, ale stały się formą twórczego dialogu z przestrzenią, swoistą drogą poszukiwania genius loci miasta. Rzeźby przedstawiające Kraków to konsekwentnie realizowana wizja artystki oraz próba odpowiedzi na pytanie: co stanowi o niezwykłej atmosferze starego grodu.

Cykl rzeźb autorstwa Ewy Wójcik-Konstantinovskiej, noszacy tytuł Odczytane geometrią, stał sie inspiracją do powstania nowej wystawy. Ekspozycja zatytułowana Przestrzeń, Historia, Geometria została zaaranżowana w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu przez Galerię Sztuki Współczesnej. Prezentowane są na niej ostatnie rzeźby artystki, wraz z nowymi medalami i rzeźbami medalierskimi. W nowych pracach Ewa z powodzeniem łączy metaforę, geometrię i symbol z przekazem, co jest charakterystyczne dla całej jej twórczości, niezależnie od przeznaczenia prac.

Wystawione medale i rzeźby medalierskie zostały wyemitowane jako nagrody dla uczestników dwóch wydarzeń sportowych: 24-godzinnego Biegu Lajkonika, odbywającego się wokół Krakowskich Błoń, oraz Mistrzostw Polski Młodzieży Gimnazjalnej w Biegu Przełajowym na Kwietną Milę z finałem w Kołobrzegu. Imprezy te to swoisty hołd składany Janowi Pawłowi II przez ich uczestników z inicjatywy Stowarzyszenia 10 Czerwca, założonego na pamiątkę rocznicy pierwszej Mszy Świetej celebrowanej przez Jana Pawła II na Krakowskich Błoniach. Od tego momentu, od momentu papieskiego “Bierzmowania dziejów”, Błonia stały się Sanktuarium w wolnej przestrzeni, co autorka przedstawia w formie geometrycznego ażuru, podkreślając tym samym jego metafizyczny wymiar.

Zderzenie dwóch światów, świata sztuki i sportu jest okazją do rozważań na temat znaczenia kultury współcześnie. Oczywistym jest, że naród bez kultury to naród bez tożsamości. A więc konieczni są ludzie z pasją i siłą, którzy tworzą kulturę, bronią kultury i przeciwstawiają ją rozpasanej i wszechogarniającej komercjalizacji wszystkich dziedzin życia.

Już starożytni Grecy łącznie z Platonem nie mieli wątpliwości, że kultura, sztuka, muzyka ale także sport mają ogromny wpływ na wszechstronny i harmonijny rozwój człowieka. Stąd kult piękna i igrzysk sportowych, czego wyrazem i dowodem są liczne przykłady sztuki antycznej, a co między innymi było i jest przedmiotem dociekań filozofów na przestrzeni dziejów. Tak więc w dzisiejszych konsumpcyjnych czasach idea ta nabiera szczególnego sensu. Warto i trzeba zabiegać o rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny człowieka, bo tylko wtedy jest nadzieja, że któryś z tych poziomów nie zaniknie zupełnie. Pięknie, że to wszystko, co było również drogie sercu Jana Pawła II znalazło odbicie w tym podwójnym wydarzeniu.

Wyrażamy nadzieję że wysiłek fizyczny, psychiczny i duchowy włożony przez organizatorów i uczestników w tę piękną sportową akcję, przyniesie każdemu z osobna satysfakcję z pokonania dystansu i własnych ograniczeń i będzie małym przyczynkiem do pozytywnego kształtowania siebie.